அப்பாவின் மிதிவண்டி

அப்பாவின் மிதிவண்டி

விடியும் முன் எப்பொழுதும் எழும் தாய் அன்றும் எழுந்து அன்றைய தினத்திற்க்கான தனது வேலைகளை செய்ய ஆரம்பித்து இருந்தாள். சற்று நேரம் கழித்து பிள்ளைகளையும் கணவரையும் எழுப்பினாள். குழந்தைகளின் காதில் வானொலி ஒலித்தது. “இன்று ஒரு தகவல்” சொல்லிக்கொண்டிருந்தார் தென்கச்சி கோ....
தமிழ்!!!

தமிழ்!!!

உயிர் என்னும் உயிர் எழுத்துக்கள்உடல் என்னும் மெய் எழுத்துக்களோடு சேர்ந்து உருவாகிய உயிர் இனமே! எம் இனத்தின் உயிரே !தமிழே !உனக்கு வலிமை சேர்ப்பதாய் வல்லினங்கள், இனிமை தரும் இடையினங்கள், மென்மையைத் தரும் மெல்லினங்கள்! இவை கொண்டுள்ள ஓசை களுக்குத்தான் ஒப்புண் டோ...